×
Wyszukaj w serwisie

Informacja Wójta Gminy

                                                             INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
                                                    o otrzymanym dofinansowaniu w ramach realizacji zadania pn.
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VI nabór”
Informuje się, że gmina Komprachcice zakończyła zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VI nabór” na którego realizację otrzymała dofinansowanie:

- do 50% kosztów kwalifikowanych z NFOŚ i GW w kwocie 16 199,75 zł
- do 35 % WFOŚ i GW w Opolu, w kwocie 11 339,82 zł
- udział środków własnych 15% w kwocie 4 859,93 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji Nr 133/2015/G-26/OZ-ZOA/D z dnia 16 lipca 2015 r.
                                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                                                /-/
                                                                                                                    Leonard Pietruszka