×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Powiatu Opolskiego

z Gminy Komprachcice

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu zmiany granic Powiatu Opolskiego zaproponowanego przez Radę Miasta Opola w dniach od 4 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmian granic Powiatu Opolskiego polegających na włączeniu do Miasta Opola 13 sołectw z terenu Powiatu Opolskiego i przyłączeniu tych miejscowości do Miasta Opola:

 1. z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,
 2. z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,
 3. z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,
 4. z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,
 5. z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada.
 1. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego.
 2. Termin konsultacji  od  4 lutego 2016 r. do  25 lutego 2016r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. Nr 1.
 2.  Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w skrzynkach wystawionych w następujących miejscach:
 3. Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3
 4. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 56
 6. Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102
 7. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie,  ul. Nowowiejska 14
 9. Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach, ul. Opolska 34
 10. Przedszkole Publiczne w Ochodzach, ul. Ogrodowa 2
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52
 12. Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach, ul. Szkolna 18
 13. Publiczne Przedszkole w Komprachcicach, ul. Opolska 1
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowicach, ul. Nyska 1
 15. Publiczne Przedszkole w Chmielowicach, ul. Polna 9
 16. Dom Dziecka w Chmielowicach, ul. Nyska 18

Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole oraz w formie skanu na adres e-mail: .

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący Zarządu

                                                                                         Powiatu Opolskiego

                                                                                          Henryk Lakwa

Załącznik:

DOCXAnkieta konsultacyjna.docx (14,16KB)