×
Wyszukaj w serwisie

Nowy gminny zarząd OSP

W dniu 30 kwietnia odbył się XI zjazd oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Komprachcicach. Zjazd rozpoczęła msza św. w kościele w Komprachcicach. Następnie wszyscy delegaci oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek przemaszerowały do restauracji Atlantis w Komprachcicach. W zjeździe uczestniczyło 49 delegatów z wszystkich jednostek gminy, ustępujący zarząd gminny oraz zaproszeni goście. Podsumowano 5 letnią kadencję oraz wybrano nowy zarząd w składzie: prezesem gminnym został - wójt Leonard Pietruszka , zastępcami prezesa Stanisław Korzekwa i Krzysztof Labusga , sekretarzem Marek Heince , komendantem gminnym Dambiec Sebastian, skarbnikiem Damian Kowalski, członkami: Borkowski Mirosław, Radlak Krzysztof, Chromiec Krzysztof, Galla Krzysztof, Woszek Paweł, Los Piotr, Janikuła Marek, Felger Florian, Porwol Andrzej.