×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie świąteczne Aglomeracji Opolskiej w Komprachcicach

W dniu 9 listopada br. o godz. 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice odbyło się spotkanie świąteczne poświęcone podsumowaniu działań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w 2016r. Oprócz przedstawicieli poszczególnych gmin członkowskich Aglomeracji w spotkaniu wzięli udział Magdalena Popławska – Dyrektor OCDL, Witold Trojnar – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Paweł Kielar – Komendant Miejski PSP w Opolu oraz goście partnerskiego ZIT z Ołomuńca. Spotkanie poprzedziło posiedzenie Zarządu oraz konferencja prasowa. W programie spotkania znalazły się m.in. zwiedzanie bazy HEMS w Polskiej Nowej Wsi oraz projekcja filmu „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Do porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podczas zgromadzenia przystąpiła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

W trakcie zwiedzania bazy HEMS goście spotkania świątecznego Aglomeracji Opolskiej byli świadkami powrotu helikoptera LPR z akcji. Mateusz Rak – kierownik bazy wręczył Wójtowi Leonardowi Pietruszce helikopter w dużo mniejszej skali niż ten stojący w bazie LPR nazywając Wójta ojcem całej inwestycji.