×
Wyszukaj w serwisie

nieodpłatna pomoc prawna

Komprachcice, dnia 7 stycznia 2021 r.  

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

 I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2021 ROKU

 

I n f o r m u j e m y, że:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku mieści się nadal w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, ul. Opolska 3, w dniach:

  • Wtorki:8.00 – 12.00
  • Środy:13.00 – 17.00
  • Tel. 782 549 361
  • Rodzaj świadczenia:pomoc prawna/mediacja
  • Podmiot obsługujący:Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Uwaga! Starosta Opolski podjął decyzję o przywróceniu od dnia 10 maja br. (poniedziałek) darmowych porad prawnych udzielanych stacjonarnie w punktach npp/npo.

Do 9 maja darmowe porady prawne będą odbywać się zdalnie, przez telefon bez konieczności przyjeżdżania prawników do punktów.

Zapisy na porady prawne/porady obywatelskie będą przyjmowane telefonicznie – tel. 77 54 15 169 bądź on-line ze strony http://np.ms.gov.pl lub https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html , po czym będzie wyznaczony termin porady.

Niniejsza informacja przesłana została przez Panią Halinę Śmieja z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu tel. 775415169 do Urzędu Gminy w  Komprachcicach  w dniu 7 stycznia 2021 r. w celu jej upublicznienia na stronach internetowych Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                                                                    Sekretarz Gminy Komprachcice

                                                                                                                              /-/ Maria Grot

 

Komprachcice, dnia 31 marca 2021 r.                     

Ze względu na utrzymującą się w kraju sytuacje epidemiczną, Starosta Opolski przedłuża do odwołania, udzielanie darmowych porad prawnych/porad obywatelskich w formie porad telefonicznych (na dotychczasowych zasadach).