×
Wyszukaj w serwisie

nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

 I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2023 ROKU

 

I n f o r m u j e m y, że:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku mieści się nadal w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, ul. Opolska 3, w dniach:

  • środa: 8.00 – 12.00 (porady obywatelskie/mediacja)
  • piątek: 12.00 – 16.00 (pomoc prawna)

tel. 782 549 361, zapisy na porady tel. 775415169

Niniejsza informacja przesłana została przez Panią Halinę Śmieja z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu tel. 775415169 do Urzędu Gminy w  Komprachcicach w celu jej upublicznienia na stronach internetowych Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. W związku z tym przed uzyskaniem porady w punkcie należy złożyć adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu stosowne pisemne oświadczenie.

Udzielanie darmowych porad prawnych lub obywatelskich na terenie Powiatu Opolskiego odbywa się w formie stacjonarnej na terenie każdej z gmin oraz w Starostwie Powiatowym w Opolu. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie porad prawnych/obywatelskich osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porada może być udzielana także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. telefonicznie. Od 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, przed uzyskaniem takiej porady należy złożyć w Starostwie Powiatowym oświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz ze wskazaniem sposobu komunikowania się. Oświadczenie należy przesłać na adres

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę, dzwoniąc pod numer 775415169 bądź zapisując się samodzielnie przez stronę internetową np.ms.gov.pl. W przypadku porady na odległość to adwokat, radca prawny bądź doradca obywatelski skontaktuje się z osobą uprawnioną w umówionym wcześniej terminie.

 

Do pobrania:
DOCOświadczenie osoby uprawnionej.doc (25,00KB)
PDFwykaz punktów darmowej pomocy prawnej 2023.pdf (407,86KB)
PDFNieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja.pdf (221,48KB)
DOCJednostki nieodpłatnego poradnictwa.doc (227,00KB)
PDFinformator - darmowa pomoc prawna.pdf (2,22MB)