×
Wyszukaj w serwisie

nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOMPRACHCICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

 I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2022 ROKU

 

I n f o r m u j e m y, że:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku mieści się nadal w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach, ul. Opolska 3, w dniach:

  • środa: 8.00 – 12.00
  • piątek: 12.00 – 16.00

tel. 782 549 361

Rodzaj świadczenia:pomoc prawna/mediacja

 

Niniejsza informacja przesłana została przez Panią Halinę Śmieja z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu tel. 775415169 do Urzędu Gminy w  Komprachcicach w celu jej upublicznienia na stronach internetowych Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:
DOCWzór oświadczenia.doc (32,50KB)
PDFwykaz punktów darmowej pomocy prawnej 2023.pdf (407,86KB)
PDFNieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja.pdf (221,48KB)
PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa 2022.pdf (281,84KB)
PDFinformator - darmowa pomoc prawna.pdf (2,22MB)