×
Wyszukaj w serwisie

Spotkania informacyjne w Polskiej Nowej Wsi i Osinach

Ponad 60 osób wzięło udział w spotkaniu w dniu 10 stycznia br. w Polskiej Nowej Wsi, podczas którego Wójt Leonard Pietruszka wyjaśnił m.in. powody wzrostu stawek za odprowadzanie ścieków w Polskiej Nowej Ws. W dniu 12 stycznia podobne spotkanie informacyjne odbędzie się w Osinach w świetlicy wiejskiej o godz. 18.00.

Jutro tj. 13 stycznia w świetlicy wiejskiej w Osinach będą dyżurować pracownicy Urzędu Gminy i ZGKiM w godzinach od 15.00 do 19.00, którzy pomogą wypełniać wnioski. Podczas dyżuru będzie możliwość podpisania umowy. Podobny dyżur odbędzie się również w szkole w Polskiej Nowej Wsi w godzinach od 15.00 do 19.00 w dniu 16 stycznia.