×
Wyszukaj w serwisie

Pożyczki na wymianę pieców

W dniu 1 lutego Wójt Gminy Komprachcice w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podpisał Porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy pomiędzy Gminą, a Funduszem w zakresie: „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
W ramach Programu osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych, termomodernizacji budynków oraz OZE w formie niskoprocentowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z umorzeniem: 30% dla wymiany źródła ciepła (pieców węglowych) oraz 20% dla ocieplenia, wymiany okien, drzwi, OZE. Na mocy niniejszego Porozumienia zadaniem Gminy jest: informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania, udzielanie wyjaśnień, przekazywanie materiałów informacyjno – promocyjnych, pomoc w udostępnianiu wzorów wymaganych dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat Programu i możliwego dofinansowania dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW.