×
Wyszukaj w serwisie

Gmina sprzedaje działki budowlane

Wójt Gminy Komprachcice ogłosił przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości - działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Komprachcicach przy ul. Szafirowej.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 09.03.2017r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3 w sali 101. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w/w wysokości na każdą nieruchomość oddzielnie do dnia 03.03.2017r.

Więcej informacji na stronie BIP.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Urząd Gminy w Komprachcicach p. nr 1 tel. 0774031710 .