×
Wyszukaj w serwisie

XXIII Sesja Rady Gminy Komprachcice

W dniu 28 lutego br. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Komprachcice. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. przyjęcia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na rok 2017;
  2. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice;
  3. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  4. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów;
  5. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  6. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
  7. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie;
  8. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  9. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice i Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).