×
Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 – 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Komprachcice w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 – 2020

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 27.03.2017 r. do 10.04.2017 r.  w formie badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie pisemnych wniosków na Formularzu uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 – 2020. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Komprachcice www.komprachcice.pl, na której zamieszczony będzie projekt Programu oraz formularz uwag. Formularz uwag dostępny będzie również w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komprachcice.

PDFZarządzenie nr 312.2017 Wójta Gminy Komprachcice.pdf (39,37KB)