×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na spotkanie robocze oraz dyskusja nad projektem Programu ochrony środowiska

W dniu 03 kwietnia o godz. 17.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice odbędzie się spotkanie robocze oraz dyskusja nad projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2017 – 2020. Program Ochrony Środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania Gminą w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej  przez Gminę i określa wynikające z nich działanie. Sporządzanie Programu jest wymogiem ustawowym  wynikającym z art. 17  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.). Program przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy. Zapisy Programu są istotne nie tylko dla włodarza gminy, ale również dla wszystkich innych podmiotów, których działalność nie pozostaje bez wpływu na poziom i kierunki rozwoju Gminy.