×
Wyszukaj w serwisie

Pomóżcie, zagłosujcie

Zadanie pt. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 zostało zgłoszone przez mieszkańców do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeszło poprawnie ocenę formalną. Kolejnym krokiem jest głosowanie. Zadania, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane i sfinansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Pomóżcie wybudować ciąg pieszo-rowerowy w Polskiej Nowej Wsi i Wawelnie w drodze wojewódzkiej nr 429 i 435.

Głosować mogą osoby, które ukończyły 16 lat i zamieszkują na terenie powiatu opolskiego (nie Opola). Od głosowania nie są pobierane żadne opłaty. Jeżeli ktoś zagłosuje więcej niż raz, głosy danej osoby uznaje się za nieważne. Do głosowania wymagane jest podanie numeru PESEL.

Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Przez internet tutaj i wtedy należy wybrać kartę powiatu opolskiego i w zadaniach o zasięgu powiatowym wybrać zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435.

Można również zagłosować pobierając kartę do głosowania u sołtysa, dyrektora szkoły lub przedszkola na terenie naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy Komprachcice, następnie wypełnić i oddać sołtysowi, dyrektorowi szkoły lub przedszkola lub w Urzędzie Gminy wrzucając do urny w pokoju nr 1. Wszystkie głosy będą przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Można również zagłosować po mszach świętych w najbliższą niedzielę (to jest 7 maja 2017 r.) w kościołach parafialnych w gminie.

Zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów zostanie zrealizowane i sfinansowane z budżetu Marszałka Województwa.

Poniżej wzór jak wypełnić kartę.

1 str.jpeg        2 str.jpeg