×
Wyszukaj w serwisie

Komprachcickie Orły 2017

Termin składania zgłoszeń: 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy Komprachcice pok. 1

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Forum dla Gminy przystępuje do przygotowywania uroczystości wręczenia Komprachcickich Orłów i tytułu Przyjazny Przedsiębiorca. Komprachcickie Orły to tytuł mający na celu wyróżnianie i nagradzanie:uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przedsiębiorców za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i wychowawczo-trenerskie promujące Gminę Komprachcice, wzorową postawę w życiu społecznym, aktywną działalność na rzecz lokalnego rozwoju i podnoszenia jakości życia na terenie Gminy Komprachcice.

Wyróżnienie Przyjazny Przedsiębiorca nadaje się dla przedsiębiorców wspierających aktywnie lokalne środowisko, uczestniczących w życiu społecznym Gminy Komprachcice.

Zgodnie z Regulaminem prawo zgłaszania kandydatur posiadają:

  1. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
  2. dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach
  3. dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
  4. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach
  5. dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  6. organizacje pozarządowe
  7. sołtysi

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Poniżej załączamy Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o nadanie tytułu.

PDFWniosek o nadanie wyróżnienia Przyjazny Przedsiębiorca.pdf (186,80KB)
PDFWniosek o nadanie tytułu Komprachcicki Orzeł w kategorii seniorzy.pdf (199,85KB)
PDFWniosek o nadanie tytułu Komprachcicki Orzeł w kategorii uczniowie.pdf (199,04KB)
PDFRegulamin nadawania tytułów Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca.pdf (316,17KB)
 

Gala wręczenia wyróżnień będzie miała miejsce w dniu 22 czerwca br. o godz. 17.00.