×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat dotyczący uruchamiania syren

Komprachcice, 05-06-2017 r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

W SPRAWIE KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE –SAREX 17/I.

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniach 6 - 8 czerwca 2017r. odbędzie się  „ĆWICZENIE RENEGADE-SAREX 17/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.  

„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

„ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą to tylko ćwiczenia.

                                                                      

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

                                                                                              Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                    /-/ Leonard Pietruszka