×
Wyszukaj w serwisie

Honorowy Obywatel Gminy

W dniu 6 września na XVIII sesji Rada Gmina Komprachcice podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice Panom Franciszkowi Wilczkowi i Andrzejowi Bojarskiemu. Pan Franciszek Wilczek to członek Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice, pasjonat przyczyniający się do popularyzacji muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte w naszej Gminie. Autorytet dla młodych muzyków, jego osoba przyczyniła się do wielkich sukcesów orkiestry. Pan Andrzej Bojarski to kapelmistrz Myśliwskiej Orkiestry Dętej Gminy Komprachcice. Pod jego batutą Orkiestra osiągnęła wiele sukcesów na płaszczyźnie krajowej w każdym roku kulturalnym. Sukcesy ubiegłego roku to m.in. I miejsce w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Psurowie, I miejsce w klasie MSH w XX Śląskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego” w Pszczynie. Obu Panom serdecznie gratulujemy, dziękując za dotychczasową działalność i życzymy kolejnych sukcesów.