×
Wyszukaj w serwisie

Fundusz sołecki podzielony

Za nami zebrania w każdej wsi Gminy Komprachcice, podczas których mieszkańcy wspólnie decydowali o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Każde z ustalonych przedsięwzięć musi spełniać trzy warunki tj.

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Przepisy uchwalonej 21 lutego 2014 r. ustawy o funduszu sołeckim wprowadzają możliwość zmian w trakcie roku budżetowego przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W tym celu sołectwo powinno złożyć wniosek do wójta w terminie do 31 października danego roku budżetowego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.