×
Wyszukaj w serwisie

Karty Opolska Rodzina i Opolski Senior w naszej Gminie

W dniu 13 listopada br.  Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka i Prezydent Miasta Opole Arkadiusz Wiśniewski podpisali porozumienie dot. Karty „Opolska Rodzina” i Karty „Opolski Senior”. Efektem ww. porozumienia jest dostęp mieszkańców Gminy Komprachcice tj. dzieci i młodzieży do lat 18 i osób dorosłych powyżej 65 roku życia do obiektów zarządzanych przez Miasto Opole za symboliczną złotówkę. Są to m.in. Basen „Wodna Nuta”, basen „Aquarium”, lodowisko Toropol, Ogród Zoologiczny, Galeria Sztuki Współczesnej . Karty mogą otrzymać rodziny zamieszkujące Gminę Komprachcice posiadające na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku do lat 18 oraz seniorzy powyżej 65 roku życia.

Do niedawna mieszkańcy Gminy Komprachcice mogli posiadać tylko Kartę Dużej Rodziny, która obowiązuje na terenie całego kraju oraz Opolską Kartę Rodziny i Seniora – obowiązującą na terenie województwa opolskiego. Po podpisaniu porozumienia między Wójtem Gminy Komprachcice i Prezydentem Miasta Opola mieszkańcy Gminy Komprachcice mogą korzystać z dwóch dodatkowych kart: OPOLSKA RODZINA – przeznaczona dla rodzin posiadających na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci do lat 18, uprawniająca dzieci do wstępu na obiekty zarządzane przez Miasto Opole za symboliczną złotówkę oraz do korzystania ze zniżek u partnerów Programu. OPOLSKI SENIOR –karta skierowana dla mieszkańców Gminy Komprachcice w wieku 65 lat i więcej uprawniająca do zniżek, ulg i ofert przygotowanych przez instytucje Miasta Opole.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Komprachcice do składania wniosków o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach ul. ks. B. Bilińskiego 2 w godzinach pracy tj. poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30. Dodatkowo wnioski będą przyjmowane w sobotę 2 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz 11 grudnia (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 18.00.

PDFwniosek - karta opolski senior.pdf (59,36KB)

PDFwniosek - karta opolska rodzina.pdf (71,75KB)