×
Wyszukaj w serwisie

Czy podoba Wam się Wasze miejsce zamieszkania?

Zapraszamy do włączenia się w ocenę satysfakcji z miejsca zamieszkania!

Swój głos możecie Państwo wyrazić poprzez wypełnienie anonimowej ankiety, opracowanej w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyniki ankiety zostaną podane do wiadomości na stronie www.boryniemodlinskie.pl do końca marca 2018 r.
W wypadku pytań prosimy o tel. pod nr 77 4606 351 lub mail

ANKIETA

Ankieta przygotowana zgodnie z wytycznymi Podręcznika monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.