×
Wyszukaj w serwisie

Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń 2018 roku

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ludowego Klubu Sportowego Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” we wnioskowanej kwocie dotacji 2.880 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego LKSPR przy OSiR w Komprachcicach.pdf (560,37KB)