×
Wyszukaj w serwisie

Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 roku

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ludowy Zespół Sportowy "Gazownik" Wawelno o nazwie „Turniej piłkarski z okazji 70-lecia klubu” we wnioskowanej kwocie dotacji 2.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego LZS Gazownik Wawelno.pdf (1,18MB)