×
Wyszukaj w serwisie

Projekty

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PDFRemont drogi gminnej nr 104007 ulicy Krzyżowej na odcinku Komprachcice - Dziekaństwo.pdf (146,90KB)

Program LIFE

PDFWdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego.pdf (427,93KB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  na lata 2014 - 2020

DOC„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.doc (822,50KB)
PDFWspólna akcja segregacja - działania informacyjno-promocyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa.pdf (368,43KB)
PDFTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.pdf (218,45KB)
PDFCzas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej.pdf (375,32KB)
PDFModernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice.pdf (564,80KB)
PDFTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.pdf (479,49KB)
PDFLikwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice.pdf (449,51KB)
PDFEko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym.pdf (555,82KB)
PDFLikwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice - etap II.pdf (454,73KB)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRewitalizacja parku w Domecku - udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych.pdf (295,71KB)
PDFPrzebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.pdf (644,52KB)
PDFBudowa rowerowego placu zabaw - pumptrack w Polskiej Nowej Wsi.pdf (578,53KB)

Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

PDFW unihokej gramy, gramy w całej Europie.pdf (235,39KB)
PDFOdlotowa Gmina - partnerstwo bez granic.pdf (234,29KB)
PDFZ kulturą w plenerze.pdf (464,98KB)

Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

PDFZakup sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Komprachcice.pdf (211,80KB)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

PDFRozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice.pdf (213,00KB)
PDFZdalna szkoła.pdf (561,68KB)
PDFZdalna Szkoła+.pdf (560,97KB)
PDFUtworzenie publicznych punktów dostępu do internetu.pdf (567,37KB)

 

Projekty współfinansowane lub finansowane ze źródeł zewnętrznych

PDFProjekty 2009.pdf (30,38KB)

PDFProjekty 2010.pdf (30,78KB)

PDFProjekty 2011.pdf (28,59KB)

PDFProjekty 2012.pdf (26,77KB)