×
Wyszukaj w serwisie

Projekty

Program LIFE

PDFWdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego.pdf

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego  na lata 2014 - 2020

DOC„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.doc
PDFWspólna akcja segregacja - działania informacyjno-promocyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa.pdf
PDFTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.pdf
PDFCzas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej.pdf
PDFModernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice.pdf
PDFTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.pdf
PDFLikwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice.pdf
PDFEko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym.pdf
PDFLikwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice - etap II.pdf

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRewitalizacja parku w Domecku - udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych.pdf
PDFPrzebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.pdf
PDFBudowa rowerowego placu zabaw - pumptrack w Polskiej Nowej Wsi.pdf

Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

PDFW unihokej gramy, gramy w całej Europie.pdf
PDFOdlotowa Gmina - partnerstwo bez granic.pdf
PDFZ kulturą w plenerze.pdf

Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

PDFZakup sprzętu dla jednostek OSP w Gminie Komprachcice.pdf

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

PDFRozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice.pdf
PDFZdalna szkoła.pdf
PDFZdalna Szkoła+.pdf
PDFUtworzenie publicznych punktów dostępu do internetu.pdf