×
Wyszukaj w serwisie

Miejscowe plany zgospodarowania przestrzennego

By zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego najłatwiej kliknąć poniższy link http://komprachcice.e-mapa.net/ lub ze strony komprachcice.pl wybrać menu wysuwane (z prawej strony) o nazwie Polecane, i tam wybrać pierwszą pozycję na samej górze e-mapa GeoSystem (System Informacji Przestrzennej – gmina Komprachcice).

W lewym górnym rogu wybieramy ikonę drzewko warstw i zaznaczamy ptaszkiem wyboru pozycję Zagospodarowanie przestrzenne.

Uwidacznia się warstwa planów – przybliżając przeglądamy je w dowolnych szczegółach.

 

Aktualnie obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego to:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice (uwidoczniony jako MPZP 006)
PDFUchwała XVI_92_12.pdf (927,56KB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice (uwidoczniony jako MPZP 007)
PDFUchwała XXVIII.196.2017.pdf (21,48MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice (uwidoczniony jako MPZP 008)
PDFUchwała XXIX.203.2017.pdf (39,07MB)
PDFRostrzygnięcie Nadzorcze IN.1.743.102.2017.pdf (324,33KB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice dla działek nr. 1148/7, 1148/8 oraz 1148/9 (uwidoczniony jako MPZP 009)
PDFUchwała XXXI.220.2017.pdf (622,46KB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice (uwidoczniony jako MPZP 010)
PDFUchwała XXXIX.280.2018.pdf (6,85MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, gmina Komprachcice (uwidoczniony jako MPZP 011)
PDFUchwała VII.40.2019.pdf (43,16MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny, gmina Komprachcice
PDFUchwała X.48.2019.pdf (8,98MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
PDFUchwała X.49.2019.pdf (10,88MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
PDFUchwała X.50.2019.pdf (7,80MB)

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
PDFUchwała X.51.2019.pdf (12,89MB)