×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

W SPRAWIE KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE – SAREX 18 /II 

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Komprachcice , że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r.  w trakcie ćwiczebnych epizodów krajowego ćwiczenia RENEGADE – SAREX 18 /II odbędzie się  sprawdzenia procedur ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej  o zagrożeniach uderzeniami  z powietrza, w tym przewidywane uruchomienie syren systemu alarmowania

Syreny będą emitować  sygnał „Ogłoszenie alarmu”, a następnie sygnał „Odwołanie alarmu” .

„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

„ODWOLANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą to tylko ćwiczenia.

                                                                    

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

                                                                                              Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                    /-/ Leonard Pietruszka