×
Wyszukaj w serwisie

Zasady segregacji odpadów

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 

POJEMNIK Z ŻÓŁTĄ KLAPĄ

NA TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METALE

WRZUCAMY:

 • opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowe
 • butelki plastikowe po napojach typu PET
 • butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach itp.)
 • plastikowe, czyste opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
 • plastikowe zakrętki
 • zakrętki słoików
 • duże folie opakunkowe, torebki foliowe, reklamówki
 • puszki aluminiowe po napojach, sokach, piwie
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików iinnych pojemników
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe

NIE WRZUCAMY:

 • opakowań po lekach, tworzyw piankowych, styropianu, zabrudzonych naczyń jednorazowych
 • odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy)
 • części plastikowych nie będących opakowaniami
 • pojemników zabrudzonych substancjami niebezpiecznymi m.in. po farbach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin;
 • części plastikowych nie będących opakowaniami (rury PVC, węże ogrodowe, fragmenty mebli ogrodowych, zabawki z tworzyw sztucznych, szczoteczki do zębów, części plastikowe ze sprzętu AGD i RTV itp.)
 • foli i budowlanych
 • części samochodowych

PAMIĘTAJ!

Oczyść opakowania z resztek zawartości! Zgnieć butelki i puszki przed wrzuceniem do pojemnika!

WOREK NA PAPIER

WRZUCAMY:

 • opakowania kartonowe
 • gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty
 • zeszyty, stare książki w miękkich okładkach, z usuniętymi twardymi okładkami
 • torebki papierowe, papier pakunkowy
 • tekturę falistą,
 • papier szkolny i biurowy,
 • koperty
 • kartony, tektura
 • inne papierowe przedmioty
 • papier pakowy

NIE WRZUCAMY:

 • papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalami), opakowań zanieczyszczonych resztakami żywności;
 • papieru mokrego, mocno zabrudzonego lub tłustego (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kalki techniczne, papier powlekany folią, worki po cemencie),
 • fotografii, zdjęć;
 • pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych

PAMIĘTAJ!

Wrzucaj suchy papier, bez zanieczyszczeń!

POJEMNIK BRĄZOWY NA BIOODPADY

WRZUCAMY:

 • surowe odpady roślinne powstające w gospodarstwach domowych;
 • jak jest miejsce w pojemniku – także odpady zielone (trawa, liście);
 • obierki warzyw i owoców;
 • resztki warzyw i owoców;
 • fusy po kawie lub herbacie (razem z filtrami papierowymi);
 • skorupki jajek i łupiny po orzechach;
 • części roślinne np.: kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte- bez folii i wstążek;

NIE WRZUCAMY:

 • resztek jedzenia pochodzenia nieroślinnego np. mięsa, kości, ości;
 • resztek jedzenia w płynie;
 • piasku, sorbentu, trocin z odchodami zwierząt

PAMIĘTAJ!

Nie wrzucamy gotowanych oraz warzyw i owoców!

 

POJEMNIK CZARNY NA ODPADY ZMIESZANE

ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

WRZUCAMY:

 • zabrudzony papier, tekturę;
 • opakowania z zawartością;
 • mięso, kości, resztki wędlin, ości;
 • potrawy gotowane;
 • styropianowe pojemniki po żywności;
 • zabawki bez elementów elektrycznych i elektronicznych
 • zimny popiół;
 • odpady higieniczne to jest: waciki, podpaski, pieluchy, tampony,;
 • odchody zwierząt domowych;
 • lustra, ceramikę;
 • naczynia kuchenne;
 • płyty CD/DVD, kasety
 • zanieczyszczone worki opakowaniowe

NIE WRZUCAMY:

 • odpadów podlegających obowiązkowi segregacji oddzielnego zbierania i oddawania;
 • odpadów pochodzących lub wytworzonych z prowadzenia działalności gospodarczej;
 • gruzu, trawy, części samochodów, odpadów medycznych, przeterminowanych leków;
 • odpadów zawierających substancje niebezpieczne m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, termometry, oleje i lakiery, ,opakowania po środkach ochrony roślin, farbach olejach itp.

PAMIĘTAJ!

Dbaj, aby pojemnik nie był przeciążony!

POJEMNIK NA SZKŁO BEZBARWNE I KOLOROWE

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki szklane po napojach, żywności i po przetworach
 • pojemniki, naczynia szklane

NIE WRZUCAMY:

 • szkła płaskiego (szyb okiennych, luster, szyb samochodowych, szyb hartowanych)
 • naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych i porcelanowych,
 • doniczek,
 • żarówek i lamp rtęciowych, neonowych i fluorescencyjnych
 • reflektorów, izolatorów
 • szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

PAMIĘTAJ:

Oczyść opakowania z resztek zawartości! Wrzucaj opakowania niestłuczone!