×
Wyszukaj w serwisie

Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 roku

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego SUKCES w Komprachcicach o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” we wnioskowanej kwocie dotacji 6.480 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego LUKS SUKCES w Komprachcicach.pdf (811,46KB)