×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat - Powstanie Warszawskie

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

 

Zawiadamiam mieszkańców, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy  wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 zostaną włączone na terenie  gminy Komprachcice  syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sygnał dźwiękowy ciągły będzie trwał 3 minuty.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów   w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

                    Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                            /-/ Leonard Pietruszka