×
Wyszukaj w serwisie

Wymiana pieców - dotacja

Wójt Gminy Komprachcice informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Komprachcice”  z udziałem środków z budżetu Gminy Komprachcice i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie deklaracji uczestnictwa w programie (wzór wniosku dostępny w Urzędzie Gminy Komprachcice oraz na stronie internetowej poniżej). Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komprachcice.

W ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się  o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego, olejowego, na biomasę, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie. Jeżeli jednak możliwe jest podłączenie się do sieci gazowej, wówczas możliwa jest wyłącznie wymiana istniejącego źródła ciepła na piec gazowy.
           Warunkiem realizacji projektu będzie odpowiednia liczba chętnych oraz pozytywna decyzja Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin rozstrzygnięcia postępowania przewidywany jest na początek III kwartału 2020 roku. Pierwsze wydatki kwalifikowane w ramach projektu mogą być ponoszone przez mieszkańców dopiero po podpisaniu umowy z Gminą tj. ok. czerwca 2020r.

          Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 1.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 403 17 12.

DOCZAWIADOMIENIE dotyczące dotacji na wymianę źródeł ciepła.doc (57,50KB)

DOCXWNIOSEK dotyczący deklaracji wymiany źródła ciepła - diagnoza.docx (18,01KB)

DOCXAnkieta i deklaracja - wymiana pieców w budynkach i lokale indywidualnych.docx (24,90KB)