×
Wyszukaj w serwisie

Wymiana pieców - dotacja

Wójt Gminy Komprachcice informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Komprachcice”  z udziałem środków z budżetu Gminy Komprachcice i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie deklaracji uczestnictwa w programie (wzór wniosku dostępny w Urzędzie Gminy Komprachcice oraz na stronie internetowej www.gminakomprachcice.pl) w terminie do 28 października 2019 r. – decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komprachcice.

W ramach konkursu właściciel nieruchomości może ubiegać się  o środki na zakup: pieca gazowego, elektrycznego, olejowego, na biomasę, pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub wiatraków odpowiedzialnych za ogrzewanie.
           Warunkiem realizacji projektu będzie odpowiednia liczba chętnych oraz pozytywna decyzja Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin rozstrzygnięcia postępowania przewidywany jest na początek III kwartału 2020 roku.

          Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 1.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy tut. Urzędu: nr tel. 77 403 17 12.

DOCZAWIADOMIENIE dotyczące dotacji na wymianę źródeł ciepła.doc

DOCXWNIOSEK dotyczący deklaracji wymiany źródła ciepła - diagnoza.docx

DOCXAnkieta i deklaracja - wymiana pieców w budynkach i lokale indywidualnych.docx