×
Wyszukaj w serwisie

PSZOK - wstrzymanie odbioru odpadów remontowych i wielkogabarytowych

U W A G A

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu wstrzymał odbiór odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w tym również z PSZOK w Komprachcicach ul. Rolnicza 6. W związku z tym odpady wielkogabarytowe, budowlane oraz remontowe NIE będą odbierane aż do odwołania.  

Nadal oddawać można do PSZOK pozostałe grupy odpadów.