×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

Na podstawie komunikatu Wojewody Opolskiego, stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa CoVID-19

Wójt Gminy Komprachcice na naradzie z Dyrektorami i Kierownikami Jednostek Organizacyjnych Gminy Komprachcice, ustalił co następuje:

  • Zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, zawieszam do odwołania działalność Publicznego Żłobka w Polskiej Nowej Wsi, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach,
  • Zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w publicznych szkołach podstawowych Gminy Komprachcice oraz w Ochronce Sióstr Służebniczek w Komprachcicach.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

                                                                                                   Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                       Leonard Pietruszka