×
Wyszukaj w serwisie

Dotacja na wymianę pieca

Zapraszamy mieszkańców Gminy Komprachcice planujących wymianę pieca do składania wniosków o dotację na ten cel.

Otrzymanie dotacji uwarunkowane jest pozyskaniem przez Gminę środków zewnętrznych. Przewidywany termin podpisania umowy to lipiec 2021r. więc realizacja wymiany kotłów mogłaby się rozpocząć najwcześniej po tym terminie.

Jeżeli posesja posiada możliwość przyłączenia do sieci gazowej, jedynym możliwym źródłem, na które można wymienić stary piec jest kocioł gazowy.

Wnioski mogą składać tylko właściciele posesji.

Otrzymanie dotacji na nowy piec zobowiązuje właścicieli do likwidacji wszystkich innych źródeł ogrzewania.

Wypełnione dwie deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Komprachcice w terminie do 4 września br.

DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu.docx (16,42KB)

PDFDeklaracja - lokal indywidualny.pdf (238,28KB)

ZAWIADOMIENIE.jpeg