×
Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE - Rozporządzenie COVID

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, poz. 1797, poz.1829, poz. 1871 i  poz.1917)  oraz § 24a ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1931) Wójt Gminy Komprachcice ogłasza, co następuje:

Do dnia 4 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań przez Urząd Gminy w Komprachcicach podlega ograniczeniu, polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, przy zastosowaniu zamienności pracowników Urzędu Gminy.

1. Godziny pracy Urzędu Gminy w Komprachcicach nie ulegają zmianie.

2. Wszelkie pisma, wypełnione wnioski zawierające komplet wymaganych dokumentów wraz z dowodami wpłaty należy składać:

1) drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP;

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej (nadanie listu);

3) w biurze podawczym Urzędu Gminy;

4) z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz USC – drogą elektroniczną ePUAP lub po wcześniejszym umówieniu się przez telefon z pracownikiem (tel. 77 403 17 11);

5) Sprawy pilne i  niecierpiące zwłoki: kontakt z kierownictwem Urzędu: tel. (77 403 17 00, kontakt e-mail: .

3. Podatki: informacje w sprawach pilnych można uzyskać drogą elektroniczną, adres e-mail:   lub telefonicznie (tel. 77 403 17 14, 77 403 17 15, 77 403 17 31).

4. Działalność gospodarcza: informacje i umówienie wizyty - nr telefonu: 77 403 17 10, 77 403 17 12, 77 403 17 00) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: .

5. Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta, wycinka drzew: informacje
i umówienie wizyty – nr telefonu: (77 403 17 10, 77 403 17 00) lub drogą elektroniczną:
.

6. Rolnictwo, gospodarka nieruchomościami: informacje w sprawach pilnych można uzyskać drogą elektroniczną, adres e-mail:   lub telefonicznie (tel. 77 403 17 12,  77 403 17 00).

7. Przetargi: informacje w sprawach pilnych można uzyskać drogą elektroniczną, adres e-mail: lub telefonicznie (tel. 77 403 17 12).

8. Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, inwestycje: informacje w sprawach pilnych można uzyskać drogą elektroniczną, adres e-mail: ,   lub telefonicznie (tel. 77 403 17 09,  77 403 17 00).

9. Kasa: czynna co drugi dzień, począwszy od 3 listopada 2020 r. z wyłączeniem 11 listopada 2020 r.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Komprachcice

                                                                                                                         /-/ Leonard Pietruszka