×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli

 

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.

2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.

3. We wniosku rodzice wskazują przedszkola/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).

4. Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w każdej wskazanej we wniosku placówce (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej). Wnioski dostępne na stronach internetowych przedszkoli lub szkół podstawowych (jw.) oraz w siedzibach placówek.

5. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

Więcej na temat rekrutacji, kryteriach, terminach składania wniosków w załączniku poniżej.

DOCXRekrutacja do przedszkoli.docx (24,54KB)