×
Wyszukaj w serwisie

elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego

Urząd Gminy Komprachcice informuje, iż z dniem 19 lipca br., zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1000) wszedł w życie przepis art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021r., po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. O możliwości składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet dla dziecka do 12 roku życia zostaną Państwo poinformowani w kolejnym komunikacie urzędu.