×
Wyszukaj w serwisie

Czyste powietrze

baner_strona_2.jpeg

W dniu 31 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach tego Porozumienia od 31 maja czynny jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

 

Urząd Gminy w Komprachcicach

46-070 Komprachcice

ul. Kolejowa 3

Tel. 77 4031700

Tel. 77 4031710

Uwzględniając liczne zainteresowanie Programem prosimy o wcześniejsze UMÓWIENIE na konkretny termin.

CZERWIEC 2024.png

Czyste Powietrze, to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację domu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa czy też dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem Punktu niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

 • Adres e-mail (w celu rejestracji i aktywacji konta Wnioskodawcy),
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeżeli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,
 • Nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu lub najwyższego poziomu dofinansowania,
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Informacja odnośnie posiadanych hektarów przeliczeniowych (powyżej 1 ha),
 • Załącznik do wniosku zawierający oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy i/lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego zawierającego zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (jeżeli dotyczy),
 • Załącznik do wniosku zawierający oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Opolu korespondencji drogą elektroniczną (opcjonalnie),
 • Zakres planowanej inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Materiały do pobrania:

PDFProgram_priorytetowy.pdf (1,10MB)
PDFZał_1_PPCP_ulga_podatkowa.pdf (605,48KB)
PDFZał_2_PPCP_koszty_kwalifikowane_podstawowy.pdf (590,82KB)
PDFZał_2a_PPCP_koszty_kwalifikowane_podwyzszony.pdf (590,34KB)
PDFZał_2b_PPCP_koszty_kwalifikowane_najwyzszy.pdf (590,64KB)
DOCXWzór_oświadczenia_współmałżonka_współwłaścicieli.docx (83,54KB)
DOCXWzór_Oświadczenia_doreczenie_elektroniczne.docx (74,97KB) 

Uwaga - Komunikat NFOŚiGW

PPTDane liczbowe Programu Czyste Powietrze stan na 31.03.2024.ppt (1,02MB)

 

 

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_1-1-1536x864.png