×
Wyszukaj w serwisie

Czyste powietrze

baner_strona_2.jpeg

W dniu 31 maja 2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Opolu w zakresie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach tego Porozumienia od 31 maja czynny jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

 

Urząd Gminy w Komprachcicach

46-070 Komprachcice

ul. Kolejowa 3

Tel. 77 4031700

Tel. 77 4031710

Uwzględniając liczne zainteresowanie Programem prosimy o wcześniejsze UMÓWIENIE na konkretny termin.

Tabela_kwiecień.png

Czyste Powietrze, to program rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną, termomodernizację domu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa czy też dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). Możliwość uzyskania pomocy finansowej uzależniona jest przede wszystkim od wysokości dochodów.

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem Punktu niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów oraz informacji:

 • Adres e-mail (w celu rejestracji i aktywacji konta Wnioskodawcy),
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeżeli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej, na której znajduje się budynek,
 • Nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (szacowany),
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39, PIT 40, PIT 16, PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
 • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu lub najwyższego poziomu dofinansowania,
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku),
 • Informacja odnośnie posiadanych hektarów przeliczeniowych (powyżej 1 ha),
 • Załącznik do wniosku zawierający oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy i/lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego zawierającego zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (jeżeli dotyczy),
 • Załącznik do wniosku zawierający oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Opolu korespondencji drogą elektroniczną (opcjonalnie),
 • Zakres planowanej inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Materiały do pobrania:

PDFProgram_priorytetowy.pdf (1,10MB)
PDFZał_1_PPCP_ulga_podatkowa.pdf (605,48KB)
PDFZał_2_PPCP_koszty_kwalifikowane_podstawowy.pdf (590,82KB)
PDFZał_2a_PPCP_koszty_kwalifikowane_podwyzszony.pdf (590,34KB)
PDFZał_2b_PPCP_koszty_kwalifikowane_najwyzszy.pdf (590,64KB)
DOCXWzór_oświadczenia_współmałżonka_współwłaścicieli.docx (83,54KB)
DOCXWzór_Oświadczenia_doreczenie_elektroniczne.docx (74,97KB) 

Uwaga - Komunikat NFOŚiGW

Dane Liczbowe Programu Czyste Powietrze na dzien 31.12.2023r.jpeg

 

 

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_1-1-1536x864.png