×
Wyszukaj w serwisie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dot. sposobu ogrzewania.

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/zarządcy budynku.

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej, na stronie www.zone.gunb.gov.pl, aby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny;
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Komprachcice.

Dodatkowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. [https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq]

Witryny internetowe:

http://www.zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq