×
Wyszukaj w serwisie

Granty na zakup komputerów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  został ogłoszony konkurs na granty na zakup komputerów/laptopów dla uczniów, którzy zamieszkują Gminę w której działało Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR)  i których krewni w linii prostej pracowali w PPGR i zamieszkiwali gminę, w której takie przedsiębiorstwo działało.

Gmina Komprachcice i uczniowie zamieszkujący na tym terenie, kwalifikują się do powyższego, ponieważ działało tu PPGR w Domecku.

W związku z powyższym zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów, którzy skończyli 18 lat zamieszkujących na terenie naszej gminy spełniających poniższe warunki do udziału w projekcie.

Warunki udziału w projekcie:

  1. Uczeń potrzebuje komputer/laptop
  2. Uczeń jest mieszkańcem Gminy Komprachcice
  3. Uczeń posiada krewnego w linii prostej  (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), który pracował w PPGR i mieszkał w gminie, w której działało PPGR.

Osoby spełniające powyższe warunki proszone są o złożenie wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, w terminie do 27 października br.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Komprachcice mogą przekazać dokumenty dyrektorom szkół. Szkoły zostały poinformowane o projekcie. Posiadają również wzory oświadczeń.

Wymagane dokumenty:

1.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ( w załączeniu poniżej) lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (w załączeniu poniżej)
2. Zgoda na przetwarzanie danych ( w załączeniu poniżej)
3. Kopia świadectwa pracy lub umowy poświadczającej pracę krewnego w PPGR.

Na podstawie pozyskanych informacji, po ich zweryfikowaniu Gmina złoży wniosek o przyznanie grantu.

Więcej o programie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

DOC1. Oświadczenie rodzica,opiekuna prawnego ucznia.doc (151,50KB)
DOC2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnioletność.doc (152,00KB)
DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (11,58KB)