×
Wyszukaj w serwisie

Razem walczymy z bezdomnością zwierząt!

W I edycji ZWIERZowej Akcji Kastracja! we współpracę z Fundacją ZWIERZ zaangażowało się 31 gmin, w tym Komprachcice i wójt Leonard Pietruszka. Wyniki akcji przekroczyły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przedstawiciele Fundacji wyliczyli, że do września 2021 r. udało się wykastrować dokładnie 979 zwierząt (484 koty właścicielskie, 142 koty wolnożyjące, 353 psy). Środki, które przeznaczyliśmy na ten cel (zaangażowane gminy oraz wsparcie fundacji to 208 712 zł. To ogromny wspólny sukces!

 

Gminy, które wzięły udział w akcji, rozumieją, jak doniosłym problemem jest bezdomność zwierząt. Są świadome, że ich kastracja należy do najskuteczniejszych sposobów walki z nią, a znakowanie zwierząt pozwala szybko je zlokalizować w sytuacji zagubienia. 

O tym, jak przebiegała współpraca w I edycji akcji rozmawiamy z Panem Wójtem.

 

W jaki sposób Pańska Gmina dowiedziała się o akcji?

Gmina Komprachcice o Akcji dowiedziała się od zaprzyjaźnionej Gminy Izbicko, która za naszą zgodą zgłosiła Gminę Komprachcice jako chętną do podjęcia takiego działania.

Jakim zainteresowaniem cieszyła się Akcja wśród mieszkańców Gminy? Akcja Kastracja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców. W pierwszym dniu Akcji zostało złożonych już 39 wniosków. Ponadto Gmina wystąpiła o zwiększenie kwoty darowizny z 4 000,00zł do 6 000 zł, oferując z budżetu Gminy taką samą kwotę. Razem na Akcję wydatkowano 12 000 zł. Gmina własnymi siłami i bez motywacji i pomocy Fundacji „ZWIERZ” nie zrealizowałaby zadania w tak szerokim zakresie.

Jak przebiegała współpraca z Fundacją? Jaka jest Pańska opinia nt. realizacji Akcji?

W ciągu całej Akcji współpraca z Fundacją ZWIERZ układała się bardzo pomyślnie. Dzięki opracowanym przez Fundację umowie i Porozumieniu Współpraca stron była przejrzysta i dokładnie określała obowiązki, zadania i korzyści nałożone na obie strony. W ramach realizacji zadania Gmina otrzymała ze strony Fundacji ZWIERZ profesjonalną pomoc, a pracownicy Fundacji wykazali się dużym zaangażowaniem i specjalistyczną wiedzą w realizowanym zakresie.

Czy udało się zmniejszyć skalę bezdomnych zwierząt na terenie Gminy?

Komprachcice w ramach których przeprowadzono następujące zabiegi weterynaryjne:

  • sterylizacja kotki – 9 szt.
  • kastracja kocura – 7 szt.
  • koty wolnożyjące – 13 szt.
  • sterylizacja psa – 18 szt.
  • kastracja psa – 8 szt.
  • czipowanie zwierząt – 40 szt.

O te wartości udało się zmniejszyć skalę problemu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Komprachcice.

Proszę opowiedzieć, jakie jeszcze działania na rzecz zwierząt wprowadza lub planuje Gmina?

Gmina Komprachcice prowadzi również inne działania wynikające z Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami tj. dokarmianie kotów wolnożyjących, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, w tym ich utrzymanie w schronisku, sterylizacja i kastracja psów przekazanych do adopcji, udzielanie pomocy rannym zwierzętom, itp. Łącznie w budżecie Gminy na działania związane z przeciwdziałaniem bezdomności Gmina przeznaczyła w 2021 r. 40 000 zł, bez kosztów poniesionych na Akcję Kastrację.

 

Wspólnie możemy zlikwidować zjawisko bezdomności zwierząt

Tylko kompleksowe, wspólnie prowadzone działania mogą przynieść oczekiwany efekt w postaci zmniejszenia liczby zwierząt trafiających do schroniska oraz wysokości środków finansowych wydatkowanych na opiekę nad nimi. Organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, to grupy działaczy, którzy nieodpłatnie podejmują się wykonywania pracy na rzecz zwierząt, ale przez to również na rzecz mieszkańców gmin.

 

Zalety kastracji zwierząt

Kastracja w rozumieniu pojęcia jako usunięcie narządów rozrodczych u samic (jajniki, macica) i samców (jądra), jest obecnie uznawana za najskuteczniejszą metodę antykoncepcji u zwierząt i jednocześnie najsilniejszym orężem w walce z bezdomnością. Zabieg ten daje 100% skuteczność jeśli chodzi o rozród zwierząt. Dla przykładu warto posłużyć się modelem Stanów Zjednoczonych gdzie wprowadzenie masowych kastracji zwierząt ze schronisk i właścicielskich zredukowało ilość wykonywanych eutanazji osobników zdrowych i potencjalnie wyleczalnych z ilości 12-14 mln do 1,2-2mln rocznie, eliminując dotychczasowe metody antykoncepcji hormonalnej do praktycznie 0 (brak zarejestrowanych leków hormonalnych dla psów i kotów). Zabieg ten jest w bardzo dużym stopniu bezpieczny dla zwierzęcia, jeśli przeprowadzony w odpowiednich warunkach. Nie możemy zapominać o olbrzymim aspekcie zdrowotnym dla zwierząt, a mianowicie obniżenia ryzyka występowania guzów listwy mlecznej z 8% populacji samic do nawet 0,5% jeśli zabieg zostanie wykonany odpowiednio wcześnie. W grę wchodzi także redukcja występowania ropomacicza, najczęstszego problemu ginekologicznego małych zwierząt, a w wypadku samców profilaktyka rozrostu prostaty (szacuje się, że problem występuje u 70-80% starszych psów). Na poparcie tezy mogą posłużyć badania na grupie 80 000 psów, z których jasno wynika: Średni wiek w chwili śmierci psów niesterylizowanych – 7,9 roku Średni wiek psów sterylizowanych- 9,4 roku Zwiększenie średniej długości życia sterylizowanych samców - 13,8% Zwiększenie średniej długości życia sterylizowanych samic – 26,3 proc. Czynniki społeczne to:

–              redukcja populacji psów i kotów bezdomnych, co wiąże się zarówno z redukcją zagrożeń dla ludzi, ale także dziko żyjących zwierząt,

–              ograniczenie włóczęgostwa zwierząt bezdomnych,

–             podniesienie walorów regionu (wałęsające się zwierzęta bezdomne noszą skojarzenia z krajem słabo rozwiniętym, biednym)

–             zadowolenie społeczności, która z roku na rok przejmuje się coraz bardziej losem zwierząt towarzyszących.

uważa lekarz weterynarii Przemysław Łuczak (EgzooVet).

 

– ZWIERZOWA Akcja Kastracja! to znakomita okazja do nawiązania współpracy z organizacją społeczną, która przekaże nie tylko środki finansowe na kastrację zwierząt w gminie, ale również swoją wiedzę na temat najskuteczniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. To z kolei pozwoli na efektywne realizowanie zadań z zakresu opieki nad zwierzętami, powierzonych podstawowym jednostkom samorządu gminnego, oraz obniży ponoszone przez nie koszty – mówi Agnieszka Gruszczyńska, doktor prawa, ekspertka z Fundacji ZWIERZ, która w ramach fundacji prowadzi m.in. Infolinię Bezpłatnej Informacji Prawnej z Zakresu Ochrony Zwierząt.

 

Na czym polega ZWIERZowa Akcja Kastracja!

– Wspieramy finansowanie albo współfinansujemy zabiegi kastracji i znakowania zwierząt w systemie pół na pół. Możliwa kwota dofinansowana to 5 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie finansowanie określonych w programie zadań stanowi najczęściej problem efektywności programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjmowanymi przez rady gmin. Za małe środki finansowe przeznaczone na realizację podjętych przez gminę zadań uniemożliwiają ich rzeczywiste wykonanie.

– Program przewiduje kastrację kastrację kotów wolno żyjących, ale też zwierząt właścicielskich: psy i koty należące do mieszkańców gminy mogą zostać wysterylizowane w ramach naszej akcji.

– Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników gmin, a także chętnych osób indywidualnych oraz organizacji pomagających zwierzętom lokalnie.

– Udzielamy wsparcia prawnego i merytorycznego w kwestii przygotowania potrzebnych dokumentów.

– Zapewniamy materiały promocyjne i edukacyjne, propagujące akcję i ideę kastracji w gminie – są zredagowane indywidualnie dla każdej z gmin. Dostarczamy informatory, spersonalizowane ulotki i plakaty informujące mieszkańców o zaletach kastracji oraz zasadach skorzystania z dofinansowania zabiegów. W ten sposób o uczestnictwie gminy w inicjatywie dowiedzą się pracownicy i interesanci urzędów, mieszkańcy i gminy sąsiednie.

Możliwość zgłoszeń Gmin do współpracy przy ZWIERZowej Akcji Kastracja! trwa. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.akcjakastracja.org.

 

Tekst: Weronika Książek i Małgorzata Matyja

 


 
   
   
   
 

 

  ZWIERZ-akcja-kastracja-reklama-gazeta-A5-5.jpeg   ZWIERZ-akcja-kastracja-reklama-gazeta-A5-2.jpeg