×
Wyszukaj w serwisie

Konkurs plastyczny "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA"

ZAPROSZENIE

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat  pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA w Gminie Komprachcice" organizowanym przez Urząd Gminy w Komprachcicach w ramach promocji punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu  „Czyste Powietrze”

 

Prace plastyczne należy wykonać na formacie papieru o wymiarze  A4 w układzie poziomym. Technika pracy dowolna.

Do każdej pracy należy załączyć: „Zgodę przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie” – druk w załączeniu.

Prace plastyczne należy dostarczyć do tut. Urzędu Gminy pocztą lub osobiście do dnia

13 grudnia 2021 r.

W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie  I, II i III miejsca. Przewiduje się również wyróżnienia.

 Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy publikacji kalendarza ekologicznego na rok 2022 ramach promocji punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu  „Czyste Powietrze”.

DOCXZgoda na udział dziecka w konkursie.docx (13,67KB)