×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

DOCXZasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022-2023.docx (25,34KB)

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi zasadami rekrutacji.

Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.


Rodzaj czynności

Termin                                               postępowania                   rekrutacyjnego

Termin                                            postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

od 01.02.2022 r.                                    do 11.02.2022 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.02.2022 r

do 04.03.2022 r.

od 01.06.2022 r.

do 07.06.2022 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej                       i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 11.03.2022 r.

do 10.06.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2022 r.                            do godz. 15.00

14.06.2022 r.                 do godz. 15.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.03.2022 r.

do 25.03.2022 r.                         do godz. 15.00

od 15.06.2022 r.

do 21.06.2022 r. do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2022 r.                         godz. 13.00

24.06.2022 r. godz. 13.00

7.

Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

do 29.04.2022 r.

nie dotyczy

8.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Komprachcice przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 29.04.2022 r.

do 25.05.2022 r.                             do godz. 15.00

nie dotyczy

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

27.05.2022 r.

nie dotyczy