×
Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

  flaga.png   godło.png  

 

 

Dofinansowanie zadań własnych gminy wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia.

 

 

  Zapewnienie funkcjonwania miejsc opieki w żłobku.png