×
Wyszukaj w serwisie

Nabór uzupełniający wniosków o dotację do wymiany źródła ciepła na gazowe

Informujemy, że do dnia 5 kwietnia 2022r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem dotacji na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na gazowe mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Komprachcic ul. Kolejowa 3.

Z uwagi na wymogi programu RPO WO 2014-2020 dotacja może być udzielona wyłącznie na wymianę kotła węglowego na ogrzewanie GAZOWE.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, która wykorzystuje nieruchomość na cele mieszkaniowe, która planuje zakończyć inwestycję w drugiej połowie 2022r.

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3.

Wniosek musi być złożony na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik do Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice–etap II”.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Komprachcice, co będzie miało miejsce najprawdopodobniej ok. maja br. po zaakceptowaniu zgłoszonych lokalizacji przez Instytucję Zarządzającą tj. Zarząd Województwa Opolskiego. Zadanie  musi zostać wykonane i rozliczone w listopadzie 2022r. w terminie określonym w umowie dotacji.

 

DOCXOgłoszenie o naborze wniosków.docx (63,25KB)
DOCXWniosek o dotację.docx (63,88KB)
PDFRegulamin naboru.pdf (392,23KB)