×
Wyszukaj w serwisie

Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy – mgr Joanna Słodkowska-Mędrecka – tel. 774031707, e-mail: 

Jakie sprawy można załatwić:

  1. Wydawanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. Koordynowanie prac nad strategią rozwoju gminy,
  3. Prowadzenie spraw związanych z promowaniem gminy,
  4. Współpraca z zagranicą w ramach porozumień partnerskich,
  5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych,
  6. Wydawanie decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy.