×
Wyszukaj w serwisie

Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2022 roku

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego w Komprachcicach o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Przeprowadzenie obozu dochodzeniowego oraz spełnienia wymagań formalnych związanych z udziałem drużyny Klubu Sportowego Komprachcice w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2022/2023” we wnioskowanej kwocie dotacji 10.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego - KS Komprachcice.pdf (745,93KB)