×
Wyszukaj w serwisie

Oferta LZS GAZOWNIK Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2022 roku

Ponownie podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego LZS GAZOWNIK Wawelno o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” we wnioskowanej kwocie dotacji 5.500 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LZS GAZOWNIK Wawelno.pdf (522,57KB)

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego LZS GAZOWNIK Wawelno o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” we wnioskowanej kwocie dotacji 5.500 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LZS GAZOWNIK Wawelno.pdf (532,99KB)