×
Wyszukaj w serwisie

Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2022 roku

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego LUKS Victoria-Domecko o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - udział w Mistrzostwach Europy Seniorów w Badmintonie Słowenia 2022” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:
PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego - LUKS Victoria-Domecko.pdf (593,79KB)