×
Wyszukaj w serwisie

Zakup węgla po preferencyjnych cenach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Komprachcice,

Wójt Gminy Komprachcice informuje, że Gmina Komprachcice przystąpiła do realizacji zadania związanego
z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców gminy.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy;

2) osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego;

3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

a) 1,5 tony – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) 1,5 tony – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto,
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe ( w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.)
  • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).
  • Wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Komprachcicach (biuro podawcze), na stronie internetowej gminy z adresu ,
    u sołtysów bezpośrednio w danym sołectwie.
  • Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie do Urzędu Gminy w Komprachcicach lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup węgla za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ze swej strony gwarantujemy Państwu na każdym etapie zakupu węgla pomoc i zaangażowanie w przypadkach trudnych i wymagających naszego wsparcia. Mamy nadzieję, że darzycie nas Państwo zaufaniem i wierzymy
w to, że wspólnie zaspokoimy Państwa potrzeby.

Na bieżąco pozostajemy do dyspozycji Państwa pod nr telefonu 77 403 17 10 lub 77 403 17 12 – Urząd Gminy w Komprachcicach.

 

                                                         Z poważaniem:

                                                           Wójt Gminy Komprachcice

                                                            /-/ Leonard Pietruszka

 

PDFInformacja o warunkach zakupu węgla po cenach preferencyjnych.pdf (237,36KB)

DOCXWniosek o zakup preferencyjny węgla.docx (28,85KB)

PDFWniosek o zakup preferencyjny węgla.pdf (453,53KB)