Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Konsultacje projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku

 

Aglomerację Opolską tworzy miasto Opole i 20 otaczających ją gmin, które wraz z Powiatem Opolskim i Krapkowickim twarzą Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Celem partnerstwa jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji Opolskiej, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin i powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zgłoszenia uwag w terminie do 6 lutego 2023 roku.

 

Projekt dokumentu wraz załącznikami i formularzem uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

 

Brak opisu obrazka