×
Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Lp.


Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

od 01.02.2023r.                                   

do 08.02.2023 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.02.2023 r

do 03.03.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 05.06.2023 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 20.03.2023 r.

do 19.06.2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.03.2023 r.                        

do godz. 15.00

20.06.2023 r.

do godz. 15.00

 

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22.03.2023 r.

do 29.03.2023 r.                        

do godz. 15.00

od 21.06.2023 r.

do 28.06.2023 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2023 r.                        

godz. 13.00

30.06.2023 r.

godz. 13.00

7.

Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący przedszkolu/ oddziale przedszkolnym

do 28.04.2023 r.

nie dotyczy

8.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydatów do wskazanego przez Wójta Gminy Komprachcice przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 02.05.2023 r.

do 23.05.2023 r.                            

do godz. 15.00

nie dotyczy

9.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do wyznaczonego przedszkola/ oddziału przedszkolnego

25.05.2023 r.

nie dotyczy

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w poniższym pliku:

DOCXZasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023-2024.docx (28,39KB)
 

Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne