×
Wyszukaj w serwisie

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2024-2033

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2024-2033.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej do biura podawczego Urzędu Gminy w Komprachcicach lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź drogą elektroniczną (na adres strategia@komprachcice.pl) na formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy w Komprachcicach oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 13 sierpnia 2024r.

 

PDFSRG Komprachcice_projekt do konsultacji.pdf (935,60KB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx (25,03KB)

DOCXZarządzenie_konsultacje SRG Komprachcice.docx (16,15KB)